De WWFT

WWFT

Veel mensen zijn werkzaam als ondernemer. Als ondernemer is het belangrijk om te weten met wie je nu precies zaken doet. Je wil natuurlijk graag zaken doen met betrouwbare zakenpartners. Niet met mogelijke criminelen. Wanneer je als ondernemer financiële dienstverlening verleent, eigenaar bent van een bank, of een beleggingsinstantie hebt moet jouw onderneming aan een aantal extra eisen voldoen. Het is voor zulke ondernemingen verplicht om een beoordeling te maken waarin de risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme beschreven staan. Hiervoor is een speciale wet opgesteld. Deze wet wordt de WWFT genoemd. WWFT staat voor wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. Deze wet heeft twee belangrijke verplichtingen vastgesteld waar je als ondernemer aan moet voldoen.

De twee belangrijke verplichtingen

De twee kernverplichtingen die in de WWFT beschreven staan, zijn het uitvoeren van een cliëntonderzoek en meldingsplicht. Door een cliëntonderzoek uit te voeren kom je er als ondernemer achter of de relaties waarmee jij zaken doet ook betrouwbaar zijn. Wanneer je als ondernemer namelijk zaken zou doen met een mogelijke criminele organisatie, kan dit grote negatieve gevolgen hebben voor jouw onderneming. Wanneer je het vermoeden hebt dat een zakenrelatie geen betrouwbare relatie is, ben je verplicht om hier een melding van te maken bij de overheid. Een vermoeden is al genoeg voor het maken van zo’n melding. Het kan bijvoorbeeld mogelijk voorkomen dat er ongebruikelijke transactiepatronen worden gedaan door een zakenrelatie. Je bent dan als ondernemer verplicht om dit te melden. Wanneer je als ondernemer verplicht bent om je aan de eisen van de WWFT te houden, en je doet dit niet, kan dit ernstige gevolgen hebben voor jouw onderneming. Dit wil je natuurlijk graag voorkomen. Je wilt immers niet dat jouw onderneming reputatieschade oploopt.

Gevolgen bij het niet naleven van de WWFT

Wanneer je als onderneming de eisen van de WWFT niet correct naleeft, kan dit reputatieschade aanrichten aan jouw onderneming. Tevens kan de overheid je een forse geldboete opleggen. Ook kan het zijn dat er een gerechtelijke procedure wordt opgestart op het moment dat je de WWFT niet correct naleeft. Dit zijn allemaal zaken die je liever wil voorkomen. Daarom is het belangrijk dat wanneer jouw onderneming onder de WWFT valt, je deze eisen op een correcte wijze nastreeft. Je wil namelijk niet dan jij als ondernemer geassocieerd worden met mogelijke criminele activiteiten. Het instellen van een cliëntonderzoek en het maken van een eventuele melding kan wat administratieve taken met zich meebrengen, maar dat is het vaak meer dan waard. Er zijn verschillende gespecialiseerde bedrijven die graag met jou als ondernemer meedenken wanneer het gaat om het naleven van de WWFT. Er zijn bijvoorbeeld computerdataprogramma’s verkrijgbaar zodat je in een aantal betrekkelijk eenvoudige handelingen de kernverplichtingen die de WWFT stelt kunt naleven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *